רגע לפני העיקול - נלחמים על הבית של האברך
משפחת תלמיד חכם חשוב - כלשון הגאונים הצדיקים רבי שמעון גלאי והרב מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א במכתבם, שכתבו שהם 'מכירים את האב המרביץ תורה החשוב' באופן איש • בעיות רפואיות וסיבוך חובות הכריעו את הבית וצווי הוצאה לפועל כבר ניתלו על דלת ביתם
10.04.2020 08:57