הסטטיסטיקה מוכיחה: זה החיסון שפועל נגד הקורונה
בעוד העולם כולו עומד משתומם נוכח הגל השני וההרסני, תרופה אחת נמצאה בדוקה ומנוסה. לפני כשנה חתמו אלפים לקרן "והסירותי" וקיבלו את ה"גזירה" מרשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א לשמירה והצלה מכל חולי ומגפה. עד רגעים אלו, באורח נס, לא ידוע על אדם אחד שנפטר מקרב אותם אלפים
09.08.2020 05:33