"למעלה מדרך הטבע": הסגולה הבדוקה ביום הילולת פועל הישועות
בכ"ו אייר יצוין יום ההילולא של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא זיע"א שהתפרסם בחייו כמי שפעל ישועות מעל לדרך הטבע • מידי יום מתקבלות עדויות ומכתבים בהם מגוללים התורמים סיפורי ניסים • השאירו שם לתפילה המיוחדת שתיערך בציון הקדוש ביום ההילולא, תחת אבטחה
26.05.2022 20:44