אלמנת אסון מירון חבקה בן ומעידה: "אנחנו על סף קריסה"
לפני שמונה חודשים העם היהודי כולו בכה יחד איתה שעה שבעלה הסתלק לבית עולמו באסון הנורא בהר מירון. כעת, האלמנה חבקה בן זכר אך אין לה מאומה, לא לגידול הילדים וכמובן שלא לה עצמה • אסור לנו להתעלם
21.01.2022 20:02