מה סיפר הגר"ש גלאי בשבת ההיסטורית בתל-אביב?
את הדברים אמר הגר"ש גלאי בשבת ההיסטורית בתל אביב. כזכור, גם הראשון לציון הגר"י יוסף רכש קרקע על ידי ארגון 'מחבבי שביעית', אשר שר התורה הגר"ח קנייבסקי הביע את התפעלותו מדקדוק ההלכה בפרטי שטר המכירה שלהם
26.07.2021 23:03