היסטורי: הסגולה המיוחדת שנוספה עקב מצוקת מעוכבי הזיווג
התרגשות לקראת מעמד התפילה האדיר של 'רינה של תורה' בציון החזון אי"ש ביום ער"ח סיון. בהוראת גדולי ישראל יתקיים במעמד סדר הסרת עין הרע • לפני העמוד יעברו הגאונים הגדולים רבי שרגא שטיינמן ורבי בנימין פינקל שליט"א
26.05.2022 20:51